Home

Paralelogramma területe

A paralelogramma egy olyan négyszög, amelynek van két párhuzamos oldalpárja. A paralelogramma területe a két oldal és a közbezárt szög szorzata. Kilépés a tartalomb A paralelogramma olyan négyszög, amelynek két-két szemközti oldala párhuzamos.A középpontos szimmetria miatt két-két szemközti oldalának a hossza egyenlő, szemközti szögei váltószögek, egyenlők. Szomszédos szögei társszögek, tehát kiegészítő szögek Paralelogramma kerülete és területe. B) Az ábra paralelogrammájánál a két szomszédos oldal hossza a és b, az a oldalához tartozó magassága . A paralelogramma kerülete: K = 2(a+b). Tapasztalatainkkal összhangban van az az állítás, hogy bármely paralelogrammát vele egyenlő területű téglalappá alakíthatunk Egy paralelogramma oldalai 10cm, 12 cm. A 12 cm-es oldalhoz tartozó magassága 5 cm. Milyen hosszú a 10 cm-es oldalhoz tartozó magasság? Megoldás: A paralelogramma területe:. Az adatokat behelyettesítve: Tehát a 10 cm-es oldalhoz tartozó magasság 6 cm A paralelogramma jelentése: Olyan négyszög, melynek a 2-2 szemközti oldala párhuzamos. Paralelogramma Ha az oldalai a és b, az általuk bezárt szög , a két b hosszúságú oldala közötti távolság pedig m, akkor a területe

A paralelogramma területe a fent leírt a*ma/2 képlettel egyáltalán nem számolható ki. A paralelogramma területképlete akkor helyes, ha a /2-öt elhagyjuk, így Tp = a × ma. Bármely paralelogramma könnyen átdarabolható vele egyenlő területű téglalappá. Rajzoljuk be az egyik csúcsból kiindulva az alaphoz tartozó magasságot. PARALELOGRAMMA TERÜLET, OPTIMÁLIS MANIPULÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA 4 A négy kört befoglaló paralelogramma területe - kisebb, mint a fenti négyzet alakú befoglaló forma - tehát bizonyíthatóan kisebb a felhasznált anyagmennyiség és a sajátos hulladék területe. r > m; 2r2 > 2rm A alkatrészek azonban legtöbbször nem kör alakúak A paralelogramma területe az ívelt körön és az oldalán Ez a képlet csak a parallelogrammokra vonatkozik, amelyekben egy kör írható. Az ilyen parallelogram csak rombusz lehet A trapéz területe. A trapéz egy négyszög, amelynek két oldala párhuzamos. A párhuzamos oldalakat alapnak hívjuk és a többi szárnak. Az átlók nem felezik egymást és nem merőlegesek. A magasság merőleges távolság az alapok között. Képlete Mind az 1300 db, ingyenes és reklámmentes videó megtalálható itt: http://www.zsenileszek.hu/ Ha hibáztunk a videóban, írj kommentet, ha tetszett, akkor iratk..

a) 3 b) 30 c) 300 d) 3000 6) Mekkora a területe? a) 0.42mm2 b) 4.2cm c) 4.2cm2 d) 42dm2 7) Mekkora a területe? a) 495m2 b) 1145m2 c) 56m2 8) Mekkora a területe? a) 54mm2 b) 680mm2 c) 68cm2 9) Mekkora mm2 a területe? a) 20 b) 200 c) 2000 10) Mekkora cm2 a területe? a) 1700 b) 17 c) 1700 A paralelogramma területe: T par =a·m a . A háromszög területe: A trapéz területe: A rombusz területe: A d eltoid területe: A konvex sokszögek területe: A kör területe . A körcikk területe . A körszelet területe . A körgyűrű területe . A körgyűrűcikk területe A rombusz területe. A rombusz területe meghatározható az oldal hosszából és a hozzá tartozó magasságból. (1) Ritkábban fordul elő, de néha csak az átlók hosszát ismerjük. A rombusz területe ezekből is kiszámolható. (2) A rombusz kerülete. A rombusz kerülete az oldalak összege. (3 Nem is ezzel próbálkozunk, hanem a paralelogrammából átdarabolással egy vele azonos területű téglalapot készítünk, amelynek egyik oldala a, a paralelogramma oldala, a másik oldala a paralelogrammának az a oldalhoz tartozó magassága: ma. A téglalap, és így a paralelogramma területe: T = a * ma A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet: 2. sz. melléklet: Kerettanterv az általános iskolák 5-8. évfolyama számára 2.2.03. előírásainak

A paralelogramma területe, kerülete és tuldajdonságai

Trapéznak nevezünk egy négyszöget, ha legalább két szemközti oldala párhuzamos. Ha két-két szemközti oldal párhuzamos, akkor a négyszög paralelogramma. Ebből.. Ugyanúgy kell kiszámolni, mint általában; a felszínt a testet határoló lapok összterülete adja. Ennek a testnek 6 oldala van;-2 az alaplap, amik paralelogrammák, ahol adott a paralelogramma `a` oldalhoz tartozó magassága, ami az `m` a, és persze az `a` oldal is, így a területe meghatározható a `T=a*m` a képletből.-2 olyan téglalap, amelyeknek oldalai 3,2 m és 8 m hosszúak A paralelogramma területe megközelít ően 96,25 cm 2. 11) Készítsünk ábrát és alkalmazzuk a jelöléseit! γ = 180° - 43° = 137°, δ = 180° - 65° = 115°. Toljuk el a d szárat a C csúcsba! A C'BC háromszögben: sin 65 7,27 sin 43 d = ° ° ⇒ d ≈ 5,47 cm. ε = 180° - (65°+ 43°) = 72°. 7,27 12,48 sin 65 sin 72. A kör vagy körvonal egy geometriai alakzat.A geometriai meghatározás szerint kör alatt a geometriai sík tér azon pontjainak halmazát értjük, amely pontok a sík egy meghatározott pontjától (középpont) adott (sugárnyi) távolságra helyezkednek el. Körlap nak, illetve körlemez nek nevezhetjük a pontoknak azon halmazát, amelyeknek a kör középpontjától mért távolsága. A téglalap területe Ahhoz, hogy ki tudjuk számolni a téglalap területét, meg kell szoroznunk egymással az a és a b oldal hosszát. Képletben: Feladat: Most számoljuk ki a fenti a = 5 cm és b = 3 cm oldalhosszúságú téglalap területét! Először fel kell írnunk a képletet: T = a x

Paralelogramma - Wikipédi

 1. Paralelogramma kerülete 72cm. Két magassága ma=5cm és mb=7cm. Mekkorák a paralelogramma oldalai és hány cm2 a területe. Ezt hogyan kell kiszámolni két magasságból és egy kerületből? Közoktatás, tanfolyamok » Házifeladat kérdése
 2. Legyen adva az paralelogramma.-ből és -ből bocsássunk merőlegest az oldalegyenesére, a metszéspontok legyenek , illetve .Az négyszög területe két módon állítható elő: egyrészt egyenlő az paralelogramma és a háromszög területének összegével, másrészt egyenlő az téglalap és az háromszög területének összegével
 3. t például: Mik azok a trapézok? Trapéz alapjai és szárai. A trapézok szögei. A trapéz területe

A paralelogramma területe: A paralelogramma középpontosan szimmetrikus négyszög. Emiatt átlói kölcsönösen felezik egymást, az egymással szemközti szögei, illetve oldalai egyenlők, a szemközti oldalai pedig párhuzamosak egymással. A két átló négy egyenlő területű háromszögre bontja a paralelogrammát, ezér Mivel pedig a téglalap területe alapjának és magasságának a szorzata, ugyanezzel egyenlő a paralelogramma területe is: a paralelogramma területe bármelyik oldalának és a hozzá tartozó magasságának a szorzatával egyenlő. Ha a paralelogramma négyzet, akkor az oldal egyenlő a hozzá tartozó magassággal, ezért. a négyzet. c) A tükrözés miatt a hatszög területe a háromszög területének kétszerese. (1 pont) A háromszög AB c oldalára: sin50 6 sin70 c (1 pont) amiből c4,9 cm (1 pont) A háromszög területe 6sin6012,7 cm 2 2 c | (2 pont) A hatszög területe 2127 254 cm 2 (1 pont) Összesen: 17 pont A 60° F D E O B 6 50 A paralelogramma területe A paralelogramma területét egyik oldalának és a hozzátartozó magasság összeszorzásával számíthatjuk ki. Az ábrán látható derékszögű hármszög alapján sin α = m b /a; amiből m b = a sin α bma. a. A paralelogrammát könnyen átalakíthatjuk téglalappá, ha a berajzolt magasságnál elvágjuk, és a levágott derékszögű háromszöget áthelyezzük. ma ma. a a. A paralelogramma területe megegyezik egy a és ma oldalú téglalap területével. Tpar =a·ma. A derékszögű háromszögben m = b(sin (. Tpar =a·ma= a· b(sin (

Deltoid területe - YouTube

Az egyik oldalt megszorozzuk a hozzá tartozó magassággal. T=a*ma. Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmazunk A paralelogramma olyan négyszög, amelynek két-két szemközti oldala párhuzamos. A középpontos szimmetria miatt két-két szemközti oldalának a hossza egyenlő, szemközti szögei váltószögek, egyenlők. Szomszédos szögei társszögek, tehát kiegészítő szögek Paralelogramma területe

Paralelogramma Matematika - 12

Terület egy paralelogramma, paralelogramma területe formula kalkulátor segítségével megtalálhatja területe a paralelogramma, a képletek segítségével hossza paralelogramma oldalai, magasság, átlók és a szög között Paralelogramma területe. Szerző: Németh Anna. Új anyagok. Elektronhullámok az atomban; Út - idő grafikon másolata; Transzformáció forgó rendszerbe; ntávolságtartó transzformáció.

Matematika - 7. osztály Sulinet Tudásbázi

* Paralelogramma (Matematika) - Meghatározás - Online Lexiko

Válaszolunk - 124 - paralelogramma, terület

 1. 2 1.6. Vektorszorzat Két vektorhoz, a‐hoz és b‐hez rendeljünk hozzá egy c vektort, melynek nagysága a két vektor által meghatározott paralelogramma területe, iránya pedig merőleges az a és b vektorok által meghatározott síkra, úgy, hogy az a, b és c vektorok jobbrendszert alkossanak, azaz a c vektor végpontjábó
 2. 2542. .1100,66 cm2 a paralelogramma területe. Alkal-mazzuk azt a háromszög területképletet, amely a két oldal és a közbezárt szög segítségével adja meg a háromszög területét. A paralelogramma átlói négy egyenlô területû háromszögre vágják a paralelogrammát. Mint tudjuk eg
 3. dkét középvonala felezi, akkor

A körcikk területe <math>T=(s*r)/2 = (alpha/360)*r 2 *Pi</math> Ahol s a körcikk kerülete, alpha a körcikk szöge, az r a körcikk sugara. A fentiekben ismertetett példákat figyelembevéve tehát, ha egy kerek tortát négyfelé vágunkm akkor az alpha szög pontosan 90 fok és 90/360 az pontosan 1/4 vagyis a 28,26cm 2 területű torta. Mivel a téglalaptól különböző paralelogramma oldalához tartozó magassága kisebb a másik oldalnál, így területe kisebb az oldalak szorzatánál. Ebből következik, hogy ha a négyszög átlói nem derékszögek, akkor területe kisebb az átlói szorzatának felénél Powered by: qwqw.hu - Legyen neked is egy ilyen oldalad ingyen A paralelogramma területe az oldal és a hozzá tartozó magasság szorzata. A trapéz területe 3. példa kép a lexikonba. kép a lexikonba. Béláék repceföldje két párhuzamos út között terül el. A terület alaprajza az ábrán látható. a).

Terület háromszögek, képletek és számológép számítási terület online módban. Biztosítja általános képletek minden típusú háromszögek, bizonyos esetekben szabályos, egyenlő szárú derékszögű háromszög Tehát az ABA'C négyszög olyan paralelogramma, amelynek egyik oldala a háromszög AB oldala és paralelogramma magassága megegyezik a háromszög magasságával. A középpontos tükrözés miatt az t ABC =t A'B'C' Vagyis a kapott paralelogramma területe éppen kétszerese a háromszög területének. 2. Indirekt bizonyítás A paralelogramma (mint trapéz) szárai egyenlőek, az alapon fekvő szögek azonban eltérő nagyságúak (hacsak nem téglalap is egyben), így nem igazak rá a fenti megállapítások (tengelyes szimmetria, húrnégyszögség.) Területe. A trapéz területe a következőképpen számolható:. Egy paralelogramma egyik átlója 16 cm hosszú. Ez az átló a paralelogramma egyik szögét 38° és 27° nagyságú szögekre osztja. Mekkorák - egész számra kerekítve - a paralelogramma szögei, oldalai, kerülete és területe? Ö.: 12 pon Paralelogramma területe: 2a+2b, tehát 2*12+2*8=40cm A többi szöget úgy lehet kiszámolni, hogy a paralelogramma szemközti szögei egyenlőek, tehát a 60°-al szemközti szög is 60° lesz, ezeket összedod, kivonod 360-ból (négyszögek belső szögeinek összege, így megkapod a másik két szög összegét) és elosztod kettővel (mivel egymással szemben vannak, így azok is egyenlőek

A paralelogramma területe

Átismételjük azokat a síkgeometriai ismereteket, amelyekre az érettségin szükséged lesz: Háromszögek területe; Négyszögek (négyzet, téglalap, paralelogramma, trapéz, deltoid, rombusz) területe; A kör és a körcikk területe 32.Egy paralelogramma oldalainak hossza p 20m, p 41m és az egyik átló p 37m hosszú. Milyen hosszú a másik átló? 9; m 22 33.Egy paralelogramma területe 457;6cm2, egyik oldala 14;2cm, egyik szöge 32;18 . Számítsuk ki a másik oldalt és a hosszabbátlót! 60; cm 31, 72; cm 71 34. Egy paralelogramma átlói felezik a belső szögeket. 2006_01/5 Tegyél * jelet a táblázat megfelelő rovataiba! igaz hamis a) területe 1 területegység.) 2012_01/5 Karikázd be a helyes válasz betűjelét! a) Minden trapézra igaz, hogy A: átlói egyenlő hosszúak gramma területe a lehető legkisebb legyen! c) Számítsa ki a beírt paralelogramma szögeit, ha x = 1,25. a) 4 pont b) 4 pont c) 6 pont Ö.: 14 pont . Matematika emelt szint 1912 írásbeli vizsga 5 / 24 2019. május 7. Azonosító jel: Matematika emelt szint 1912 írásbeli vizsga 6 / 24 2019. május 7..

Trapéz: terület — online számítás, képlete

Definíciók: paralelogramma, tengelyes tükrözés, tengelyes szimmetria. Módszertani célkitűzés. Virtuális hajtogatással vezetjük rá a tanulókat arra, hogy a paralelogramma általános esetben nem rendelkezik tengelyes szimmetriával. Az alkalmazás nehézségi szintje, tanárként. Könnyű, nem igényel külön készülést Téglalap területe és kerülete 2. 10. Téglalap területe és kerülete 3. 11. Téglatest felszíne és térfogata: 12. Vegyes feladatok 5-6. 6. osztály: 1. Rombusz és deltoid területe 1. 2. Rombusz és deltoid területe 2. 3. Derékszögű és tükrös háromszög területe 1. 4. Derékszögű és tükrös háromszög területe 2. 5. 33.Egy paralelogramma területe 457;6cm2, egyik oldala 14;2cm, egyik szöge 32;18°. Számítsuk ki a másik oldalt és a Számítsuk ki a másik oldalt és a hosszabbátlót

Számegyenes 0-tól 1000-ig, 1,5 méter Megrendelésszám: 0051/J. Ára: 3000 Ft (Bruttó ár Iskoláknak fizikai, kémiai taneszközök, mikroszkópok, térképek, optikai készletek. Óvodáknak készségfejlesztő játékok, zenei eszközök, kiegészítők. A paralelogramma területe Előzmények: - Ha rákattint az alcímre, akkor megjelenik, ill. eltűnik a hozzátartozó tartalom! Tartalom. A háromszögek kerülete és területe A négyzet területe A téglalap területe A paralelogramma területe A rombusz területe A deltoid területe Légi matuzsálem 2020 tavaszától egy új színfolttal lett gazdagabb a ferihegyi egyes terminál, ahol a kis és magángépes forgalom mellett változatlanul jelentős a tehergépek mozgása. A West Atlantic Sweden légi teherfuvarozó cég öreg Boeing 767-200 típusú teherszállítójáról azonban nem egyszerű repülés közben fotót jetplanes.blog.h A paralelogramma területe független az egyes paralelogramma alakjától. Csak az alap hosszától és a merőleges magasságtól függ. Ha a paralelogramma oldalait két vektor reprezentálhatja, akkor a terület a két szomszédos vektor vektortermékének (kereszttermékének) nagyságával kapható meg

Egy paralelogramma területe 42 cm2, két magassága pedig 5 cm és 7 cm. Mekkorák a szögei és átlói? Mekkora a rombusz kerülete és területe, ha átlói 5,28 és 3,72 m hosszúak? Az egységnyi területű rombusz egyik szöge 150°-os A paralelogramma kerülete. A paralelogrammának is egyenlők a szemben fekvő oldalai, így az oldalait 'a' és 'b' jelöli, a kerülete: százalék érték szögfüggvény szöveges feladatok szöveges feladatok megoldása sík síkidomok kerülete síkidomok területe súlypont súlyvonal tan teljes négyzet teljes négyzetté.

Paralelogramma területe - YouTub

Paralelogramma. A paralelogrammák oldalai és szögei. A paralelogramma területe. Egy nagy klasszikus a Pitagorasz-tétel bizonyítása. Mire jó a Pitagorasz-tétel? Az a oldalú négyzet átlójának hossza. Az a oldalú szabályos háromszög magassága. Feladatok derékszögű háromszögekkel és trapézokkal A paralelogramma átlója felezi a paralelogramma területét. Ha a másik átlót is behúzod, akkor már negyedelted a területet. Egy kis háromszög területe így: 169,71:4 = 42,4275 Két oldala: 8 és 15. Általuk közbezárt szög: α Behelyettesítesz a háromszög trigonometrikus területképletébe: 42,4275 = (8*15*sinα)/2 α-ra. Tétel: A téglalap területe a két szomszédos oldalának szorzatával egyenlő. T=a*b. Tétel: a paralelogramma területe: T=a*m_a. Tétel: a háromszög területe: T=\frac{a*m_a}{2} Tétel: A trapéz területe az alapok számtani közepének és a trapéz magasságának a szorzata: T=\frac{a+c}{2*m DELTOID. K = (a + b)*2. T = A deltoid kiegészíthető egy e, f oldalú téglalappá (e és f a deltoid átlója), melynek területe: T = e * f. Az ábrán a nyilak az egybevágó háromszögeket jelzik. Ennek a téglalapnak a területe kétszerese a deltoid területének. A deltoid területe így: T

Paralelogramma területe - Qui

g) Van olyan paralelogramma, amelyiknek a képe önmaga. x x h) Van olyan szakasz, amelyiknek a képe önmaga. x x 9. 1 A PARALELOGRAMMA TERÜLETE x III. Számold ki a paralelogrammák területét! a) a = 26 m, ma = 10 m; ma 26 10 260 (m2) t = a.... Paralelogramma területe, kerülete : Szögfüggvény-értékek keresése: Szögfüggvény-értékek visszakeresése : Szögfüggvény-transzformáció : Egyenlőtlenség - cos(x) tgx egyenlőtlenség: sinx egyenlőtlenség: Az egyenletek feltöltése az eredeti helyen nem érhető el. Az új link itt: Térgeometri

Területszámítás - Mechatronik

Mekkora a képen látható paralelogramma területe, kerülete? Használd a paralelogrammára vonatkozó képleteket, figyelj a mértékegységekre! =∙( + ) = ∙ =2 =9 =2,5 A paralelogramma kerülete és területe, számítsd ki a paralelogramma kerületét és területét, ha oldalai a = 90 cm, b = 84 cm és magassága m = 40 cm! Eredmény: K = cm, T = cm 2 cm Kör területe és kerülete. Oldal tartalma: megoldó, mi a kör, kör területe, kör kerülete. Kör területének és kerületének kiszámolása online, akár sugárból (r), átmérőből (d), kerületből (K) vagy területből (T). Tetszőleges mértékegységet használhat, az eredmény is ugyanabban a hosszúság egységben lesz

Rombusz területe, kerülete és tulajdonságai - Matek Neked

Négyzet területe és kerülete. Oldal tartalma: megoldó, mi a négyzet, négyzet területe, négyzet kerülete Négyzet területének és kerületének kiszámolása online, akár alapméretből (a), átlóból (d), kerületből (K) vagy területből (T) Négyszögek kerülete területe Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website A Videotanár a videotanar.hu Kft. bejegyzés alatt álló védjegye. 2014-2015. Minden jog fenntartva. MarkCon Csopor

Amk Kunszentmiklo

3 a a a a a 0 1 A skaláris szorzat Az a és b vektorok ab-vel jelölt skaláris szorzata a két vektor abszolút értékének és az általuk közrezárt szög koszinuszának a szorzata, azaz ab a b cos , ahol az a és b vektor által közrezárt szög. Az a és b vektor skaláris szorzatának jelölésére használatos az a,b jelölés is szögei? Mekkora a háromszög területe? 7. Egy háromszög két oldala 13,2 cm és 28,5 cm hosszú. Az általuk bezárt szög 65,2. Mekkora a háromszög területe? 8. Egy paralelogramma két átlója 32,5 cm és 43,8 cm; az általuk bezárt hegyesszög 62. Mekkora a paralelogramma területe? 9

Matematika Segítő: Síkidomok területeTerület egy paralelogrammaTéglalap területe és kerülete - Matek Neked!

A sokszög területe A területszámításról tanultak ismétlése: A terület fogalma, mértékegységei; a téglalap és a négyzet területe. A paralelogramma, deltoid és a trapéz területe. A háromszög magasságvonala, területe. Műveletek törtekkel. Arány, arányosság. Derékszögű koordináta-rendszer. Háromszögek szerkesztése Határozzuk meg, hogy az ABC háromszög területének hanyadrésze az AFS háromszog területe. vagy Igazoljuk, hogy az egyenlőszárú háromszög magassága felezi az alapot! 4. Feladat. Igazoljuk, hogy Házi feladatok. Igazolja, hogy az paralelogramma átlóinak felezőpontjai egybeesnek! Igaz-e Pázmány Péter Catholic Universit Aloldalak (5): Háromszög Kör kerülete területe Paralelogramma Sokszög területe vegyes Szerkesztés. Comments. Sign in | Recent Site Activity | Report Abuse | Print Page | Powered By Google Sites. 2. Paralelogramma átdarabolható téglalappá, így területe egy oldal és a hozzá tartozó magassága hosszának szorzata. 3. Háromszög területe visszavezethető paralelogramma területére: Háromszög területe számolható kerületéből és beírható körének sugarából. Háromszög területe számolható Heron-képlettel

 • Kakukkfű inhalálás.
 • Telihold kívánság.
 • Milyen magas volt jézus.
 • 55 col to cm.
 • Kenőcs ekcémára.
 • Buckingham Palace location.
 • Szabad licenc.
 • Macska enchantimals.
 • Tortaostya nyomtatás.
 • Stefánia palota esküvő.
 • A halaknak nincs lábuk libri.
 • Einhell olajmentes kompresszor.
 • A bős nagymarosi vízlépcső építése.
 • 6 hetes terhesség tünetei.
 • Sdxc kártya.
 • Nem ragaszkodik a baba.
 • Együvé tartozás jelentése.
 • Sisal kötél praktiker.
 • Don kanyar veszteségek.
 • Pénzbeli és természetbeni egészségbiztosítási ellátás.
 • Külföldi letelepedés bejelentése.
 • Holland fű.
 • Interkulturális nevelés jelentése.
 • Magas trombocita és fehérvérsejtszám.
 • Terasz csobogó.
 • Licenc szó helyesírása.
 • Halászbástya.
 • Fenntartható erdőgazdálkodás fogalma.
 • Robot fogalma középkor.
 • Superfood porok.
 • Louis Vuitton kód.
 • Aranymosás erdélyben.
 • A kalózkapitány újra tengerre száll.
 • Adam Brody Mark Brody.
 • Aktív habos mosás.
 • Cserebogár vendégház mezőtúr.
 • Squash labdák jelölése.
 • Tiszaújváros online.
 • Jazz Jackrabbit 2 buy.
 • Kneipp módszer.
 • Www borsonline hu játék.